m
به کانال تلگرام ما بپیوندید
به کانال تلگرام ما بپیوندید
بالا

بازدید از کارخانه ها

دفتر فرهنگی دانشکده صنایع / بازدید از کارخانه ها

photo_2017-11-06_21-38-41

photo_2017-11-06_21-38-41

photo_2017-11-06_21-38-23

photo_2017-11-06_21-38-23

photo_2017-11-06_21-38-25

photo_2017-11-06_21-38-25

photo_2017-11-06_21-38-30

photo_2017-11-06_21-38-30

photo_2017-11-06_21-38-33

photo_2017-11-06_21-38-33

photo_2017-11-06_21-38-36

photo_2017-11-06_21-38-36

photo_2017-11-06_21-38-38

photo_2017-11-06_21-38-38

بازدید از کارخانه ها

یکی از تاثیر گذارترین فعالیت ها در جهت آشنایی بیشتر دانشجویان با فضای صنعتی حاکم بر کشور و مشاهده‌ی دانش آکادمیک در فضای صنعتی ، بازدید علمی از کارخانه ها است.

دفتر فرهنگی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت در جهت کمک به رشد فنی دانشجویان همزمان با تحصیل آنها در دانشگاه ،  اقدام به برگزاری بازدید های منظم در هر نیم سال تحصیلی می کند.

دسته بندی
تاریخ :
2016-11-04