m
به کانال تلگرام ما بپیوندید
به کانال تلگرام ما بپیوندید
بالا

وبلاگ

نشست ۴۷ – مهندس علی پنیریان

تهیه و تنظیم: حسن نوجوان

در نشست ۴۷ انتقال تجربه میزبان مهندس پنیریان پیرامون مسئله کارآفرینی یا کارمندي بودیم وي ابتدا با بیان جمله اي از امام علی(ع) جلسه را شروع کرد (ارزش فرد به اندازه همت اوست) وي تاکید کرد که همت هم خانواده و هم غم است و به معنی دغدغه است و سایر معانی مدنظر نیست.
در ادامه با بیان تعدادي از خاطرات دوران تحصیل خود مسئله را تبیین کرد.
علی پنیریان از جمله افراد موفق در حوزه اختراع و جشنواره خوارزمی بود که باعث شد ورودایشان به دانشگاه بدون کنکور باشد که چالش هاي بودجه اي بابت اختراعات وي را جذب موضوعچگونه پول در آوردن کرد.
او که ورودي مکانیک دانشگاه امیرکبیر است با اشاره به فرصت هایی که خوابگاه براي دانشجویان ایجاد می کند اولین کسب و کار خود را توضیح داد.
مهندس پنیریان که اصالتی اصفهانی داشت با استفاده از آشنایان وارد حوزه فروش چیپس خرما شد گفتنی است در ابتدا وي مورد شماتت اطرافیان خود بابت عدم تناسب مدارج علمی او وانتخاب چنین کسب و کاري شد وي که با چالش هاي جدي خرید (خرید عمده و پرداخت نقدي)و فروش(نسیه و فروش خرد) روبرو شده بود با موفقیت چالش ها را سپري کرد و فروش چندین تنی تا پایان سال داشت.
با تجربه اي که مهندس پنیریان در فروش چیپس خرما ها بدست آورد دومین کسب و کار خود یعنی فروش کشمش را آغاز کرد کشمش هایی که او مد نظر داشت سایز هاي مخصوص و یکسانتري و با قیمت گران تر نسبت به کشمش هاي دیگر بودند وي با متقاعد سازي کارخانه هاي تولید کیک کشمشی در این کسب و کار نیز موفق شد.
پس از این تجربه ها وي وارد گروه بهمن خودرو تحت عنوان کارشناس تحقیق توسعه شد شایان ذکر است معدل ایشان در این دوره ۱۲٫۰۱ بوده است البته به گفته او تین بدین معنی نیست کهبه درس بها نداده بلکه صرفا در جهت استفاده بهتر از آن برآمده است.
در سال ۱۳۸۸ ایشان با تولید و فروش ماشین هاي فروش خودکار(وندینگ ماشین) سرفصلی جدید از زندگی کاري خود را شروع کرد و با اصول مذاکره اي که از تجربه هاي قبلی خود بدست آورده بود شرکت پارس آنلاین را جذب خود کرد او معتقد است که نقطه عطف وي در اینجا اتفاق افتاده است زیرا این جذب باعث ایجاد شدن رزومه کاري قوي و جریان هاي اولیه میشود.

مهندس پنیریان در ادامه کار را تعریف کرد به اعتقاد او کار برابر w=fdcosα که در آن f برابر دانش و تجربه است و d برابر تلاش است اما نکته ای که از نظر او در کشور مغفول مانده cosα است که برابر نگرش و دغدغه است که به کار افراد جهت میدهد.

وی افزود که خودشناسی نقش بسیار مهم و کلیدی در تشخیص کارمند یا کارآفرین بودنمان دارد که در عمل مشخص میشود .

?همه کار می کنند اما عده ای شاهکار میکنند.?

وی در پایان با ترسیم جایگاه و منزلت انواع دید های کسب و کار بصورت زیر سخنان خود را به پایان برد.

 

بدون نظر

ثبت دیدگاه