m
به کانال تلگرام ما بپیوندید
به کانال تلگرام ما بپیوندید
بالا

وبلاگ

نشست ۳۸ – مهندس محمدمهدی یزدانی

در اولین نشست از سومین سال شروع سلسله نشست های انتقال تجربه ، میزبان مهندس محمدمهدی یزدانی بودیم. ایشان ورودی
سال ۸۸ کارشناسی مهندسی صنایع علم و صنعت بوده و در حال حاضر دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی هستند . مسلما
آشنایی با کسی که فعالیت کاریشان را در دهه ۹۰ آغاز کرده اند و دانشجو هم هستند ،خالی از لطف نیست!
ایشان علت انتخاب رشته مهندسی صنایع را علاقه به حوزه های برنامه ریزی ، تحلیل سیستم و علوم اجتماعی عنوان کردند.
مهم ترین تجربه ها از نظرشان این موارد است:
منتظر نباش کسی برایت کاری انجام دهد!
جدی گرفتن خود و داشتن اعتماد به نفس برای انجام کارهای نو!
احساس بزرگ شدن و تفاوت قائل شدن میان دوران دانشجویی و دانش آموزی.
از نظرشان دانشگاه محلی برای اجتماعی شدن است ، اما فکر می کنند در به دست آوردن دید مستقیم اجتماعی در دانشگاه به حد
کافی موفق نبوده اند.
عاملی که بشر را بیش از هر چیز دیگری در عصر امروزی تحت تاثیر قرار داده است ، تکنولوژی است. به همین خاطر گرایش مدیریت
تکنولوژی را انتخاب کردند تا آشنایی بیشتری با تکنولوژی پیدا کنند و هدفشان پیدا کردن شغل مستفیم از این گرایش نیست.
ایشان این موضوع را ریشه ی اصلی مشکلات کشور می » تفاوت اصلی ما با غرب در پیاده سازی درست سیستم است «
دانند.
اولین قدم برای یک دانشجو را فهم عمیق رشته خود می دانند. یعنی یک مهندس صنایع در ابتدا باید رشته ی خود را بفهمد.
تغییر دو رویکرد دارد. درونی و بیرونی . از نظرشان اگر قرار باشد در یک فرد یا جامعه تغییری ایجاد شود ، هر دو رویکرد باید همزمان
اتفاق بیفتد.
ایشان لازمه ی کار در فضای آموزشی یا مناسب بزرگ دولتی را، داشتن مدرک تحصیلی (دکتری) عنوان کردند اما برای کار در بخش
خصوصی ،داشتن مهارت را مهم می دانند. چه بسا که ممکن است داشتن مدرک دکتری نتیجه ی عکس داده و مانع از فعالیت در
بخش خصوصی شود. (به علت افزایش سطح توقعات و …)
مشاور پروژههای بازمهندسی فرآیندهای سازمانی به دانشجویان توصیه کرد تا از ترم ۵ ، وارد بازار کار شوند و کارآموزی کنند. اما حقوق
نگیرند! چرا که به عقیده او چشیدن مزه پول به دانشجو آسیب می زند.
ایشان مقصر ارتباط ضعیف صنعت و دانشگاه را بیشتر از سمت دانشگاه می بینند و معتقدند دانشگاه در حل کردن معضلات صنعت
ضعیف عمل کرده است. و همین ارتباط کمی را که وجود دارد بیشتر از سمت سازمان ها می دانند.
مدیر ارتباطات شبکه تحلیلگران اقتصادمقامتی همچنین بخش قابل توجه مشکلات در سازمان ها را عدم وفاداری نیروی انسانی به
سازمان می داند.
انسان واقعی ، کسی است که بتواند با وجود تمام محدودیت ها ، راه حل را «: ایشان به جمله ی کوتاهی از دکتر شهانقی اشاره کردند
و مشکل اصلی نسل امروزی را تنبلی و سستی و عدم وجود اراده بیان کردند. »! پیدا کند
دیدگاه ایشان این است که گرفتن تصمیم برای گرایش منافاتی با کسب تجربه ندارد و اتفاقا کسب یک تجربه ی خوب را بسیار مهم
تر از درآمد و حقوق می دانند و حاضر نیستند به بهانه ی درآمد بالاتر ، موقعیت فعلی خود را رها کنند .
مسئول مرکز سیاستپژوهی اقتصادمقاومتی در پایان افزود: بازدید در دوره ی کارشناسی فقط بازدید از کارخانه یا یک واحد تولیدی
نیست، بلکه بازدید از نهاد های حاکمیتی را هم میتوان بازدید تلقی کرد.
ایشان آزاد اندیشی را یکی از ارکان رسیدن به حق می دانند و کسی را برای یک حوزه ی خاص مناسب می دانند که تحت اثر جو
عمومی وارد آن حوزه نشده باشد، بلکه با علاقه و تحقیق وارد آن حوزه شده باشد.
در آخر توصیه کردند اگر به حوزه ای علاقه دارید می توانید در کنار دانشجو بودن و تحصیل آن را دنبال کنید.

بدون نظر

ثبت دیدگاه