m
به کانال تلگرام ما بپیوندید
به کانال تلگرام ما بپیوندید
بالا

وبلاگ

نشست شماره۲۸- مهندس ایمان مرادی

گزارش نشست شماره ی ۲۸ با حضور مهندس مرادی

مدیر مسئول دفتر خدمات الکترونیک شهر

براي كارآفريني بايد ريسك كرد!!!
چهارشنبه ششم ديماه سلسله نشستهاي انتقال تجربه در ايستگاه بيست و هشتم خود ميزبان مهندس مرادي رئيس يكي از نمايندگي هاي خدمات الكترونيك شهري شهرداري بود. در ابتداي نشست مهندس مرادي به بيان نكات و تجربيات زندگي خود پرداختند. در اثنای نشست از سایت دفتر فرهنگی دانشکده ی مهندسی صنایع www.iefarhangi.ir معرفی شد و در پایان سوالات و انتقادات به جناب مهندس منتقل و پاسخدهی شد.
خلاصه ي نكات مطرح شده در نشست :
براي قبولي در دانشگاه بسيار سختي كشيدند و فهميدند كه نمي توان در هرجا روي والدين حساب باز كرد و مستقل شدن گامي به سوي درون يابي و هويت يافتن است. (دكتر شفيعا نيز به اين موضوع اشاره كردند كه والدين بايد
اجازه دهند بچه ها به اصطلاح خودشان باشند.)
از ويژگي هاي خوب دانشگاه علم و صنعت فضاي باز و زيباي آن و بازبودن روابط استاد و دانشجو است. دكترشفيعا علت خوب بودن روابط دانشجو و استاد را اين گونه دانستند: بيشتر استادهاي ما دانشجويان خود ما هستند كه مدتها
با ما كار مي كردند و با هم آشنا مي شديم تا استاد شوند. بايد پشت دانشجو را گرفت تا سبب پيشرفت آن شود.
در دوران دانشگاه در كارخانه ي مگاموتور كارآموزي مي رفتند و حقوق مي گرفتند. به طور مثال چهارهفته در خط توليد بودند و اين موضوع به يادگيري درسها از قبيل ارزيابي كاروزمان و روشهاي توليد بود. درسها بهتر مي فهميدند.
خيلي دنبال كلاس آموزشي نرفتند و دنبال كارعملي بودند.
در تابستان دوره ي ۴۵ روزه ي طرح ولايت رفتند كه بسيار برايشان كاربردي بود.
اواخر دانشگاه تصميم بر ازدواج گرفتند و در آن مورد هم با دشواري هايي روبرو شدند. همين موضوع سوال دكتر شفيعا شد كه شرايط امروز جامعه ي ما اميد براي ازدواج و فراهم كردن شرايط آن براي زندگي مشترك را كمرنگ
كرده است؛ اما, وعده ي الهي است كه به سبب ازدواج سعه ي رزق عطا خواهد شد. مهندس نيز افزودند كه ازدواج از دست دادن پول نيست بلكه سرمايه گذاري پول است.
ارتباطات خوب و سالم در دانشگاه خيلي مهم است. بايد دوستي هاي قابل اعتماد را حفظ كرد.
در برخي ادارات شاهد بيكاري كاركنان بودند كه برايشان عجيب و غيرقابل تحمل بود.
مدتي كارشناس علمي دانشگاه علمي-كاربردي بودند و همزمان پرديس قم دانشگاه تهران كارشناسي ارشد قبول شدند.
از يكي از دوستانشان شنيده بودند كه هرجا مجوز مي دهند بگير چون ممكن است بعدها سخت تر بدهند. براي اخذ نمايندگي خدمات الكترونيك شهري شرايط سختي را تجربه كردند از جمله اينكه از شرايط آن استعفا از اشتغال در
جاهاي ديگر بود. استعفا پيش از اخذ نمايندگي و شروع به كار ريسك بود ولي براي كارآفريني بايد آنرا متحمل شد.
هرروز روزنامه مي خواندند و با محيط در ارتباط بودند.
در محيط كار اگر كسي امتيازي را كسب كند به ديگري نمي گويد يا مجاني نمي گويد كه چطور گرفته و آن را برگ برنده ي خود مي داند؛اما, در دانشگاه افراد مختلف به طور رايگان تجربيات و برگهاي برنده ي خود را در اختيارديگران قرار مي دهند.
وقتي مي گوييم مشكلات زياد است, فرصت هم زياد است تا آنان را حل كنيم.
همه چيز به خود شما بستگي دارد.
پاسخ سوالات مهمان نشست شماره ۲۸
يكي از سوالات اين است كه آيا دانشجويان براي آنكه از بين روشهاي مختلف تحصيل در دانشگاه بهينه ترين و كارآمدترين آنها را برگزينند, كداميك از روشهاي زير يا مد نظر خود را پيشنهاد ميدهيد؟(خودتان كدام رويه را برگزيديد؟)
الف)چندان جدي نگرفتن آنها در حد گذراندن واحدهاي درسي يا متوسط و در عوض تمركز بر فعاليت و كار دانشجويي به منظور كسب تجربه
ب)توجه صرف به درس خواندن و پرداختن به فعاليتهاي تشكلي
پاسخ: بيشتر بر كارهاي عملي تمركز داشتند تا علمي. در دوران دانشجويي با استادهاي مختلف كار مي كردند, كاراموزي هم مي
رفتند.
*********************
شما در دوران دانشجويي در چه تشكلهايي كاركرديد و چه كارهايي انجام داديد؟ دبير هيئت محبان الرضا دانشگاه بودند چه ارزشي در ما ايجاد مي كند؟ به گفته ي ايشان دست اندركاران نشست انتقال تجربه بعدها ثمرات اين كار را در زندگي خود مشاهده خواهند كرد.
*********************
دانشجويان كارشناسي در چهارسال پيشرو چه مميزه هايي را در خود ارتقا ببخشند و تقويت كنند تا مسيرشان در آينده براي كارآفريني هموارتر شود؟ براي كارافريني بايد يك نقطه مثلا بازاريابي را هدف گرفت
***********************
چه سالي را براي كاراموزي و به چه مدت اتخاب كرديد؟ از ابتدا كاراموزي در كارخانه ي مگاموتور رفتند.
چه دوره هايي(علمي و نرم افزاري) در خارج از دانشگاه رفتيد و اكنون شركت در چه دوره هايي را خارج يا داخل دانشگاه به ما دانشجويان پيشنهاد ميدهيد؟ تمركز بر كارهاي عملي داشتند تا دوره هاي مختلف
اگر الان به دوران كارشناسي(يا بالاتر) بازگرديد چه درسهايي را جدي تر مطالعه مي كنيد و در چه زمينههايي فعاليت مي كنيد؟چه درسهايي از دوران تحصيل برايتان كاربردي بود؟ تحليل سيستم-اصول و روش مديريت-كنترل پروژه
با آرزوي موفقيت روز افزون براي استادان, جناب مهندس و دانشجويان
بدون نظر

ثبت دیدگاه